Personuppgiftspolicy Svenska Narkotikapolisens Kunskapsplattform

Om personuppgiftspolicyn

Vi är glada att du valt att använda vår kunskapsplattform!

 

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg vid din användning av vår kunskapsplattform. Denna personuppgiftspolicy gäller för användning av Svenska Narkotikapolisföreningens kunskapsplattform (Tjänsten), som tillhandahålls av Svenska Narkotikapolisföreningen med organisationsnummer 857205-3463. (SNPF)

I den här policyn förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder Tjänsten.

Innehåll

  • Varför samlar vi in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem
  • Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
  • När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
  • Hur vi skyddar dina personuppgifter
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Var behandlas dina personuppgifter
  • Om du vill ta del av eller ändra dina personuppgifter hos oss
  • Kontakt vid frågor

Varför samlar vi in personuppgifter?

För att möjliggöra att du som användare kan nyttja tjänsten
Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla Tjänsten till dig, för möjliggöra köp, leverans av beställda produkter samt för att kunna visa dig ditt valda innehåll samt din order- och abonnemangshistorik.

Kundsupport
Vi använder dina uppgifter för att ge support till dig så att du kan utnyttja Tjänsten och få ge service vid frågor.

Kommunikation
Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig (ex via e-post) för att du ska kunna hantera ditt konto eller för att meddela ändringar av innehåll i Tjänsten. Om du valt att ta del av löpande information från SNPF använder vi även dina uppgifter för att skicka information och nyhetsbrev från SNPF.

Förbättra och utveckla Tjänsten
För att kunna underhålla, förbättra och utveckla Tjänsten tar vi hjälp av statistik om hur denna används. Webbplatsen samlar även in och lagrar viss information automatiskt genom användning av kakor (cookies). För mer information, se vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter vi hanterar och hur vi samlar in dem

Vi samlar in dina personuppgifter via formulär, till exempel när du registrerar dig för att använda Tjänsten, väljer att köpa innehåll eller abonnemang som tillhandahålls av Tjänsten, eller när du kontaktar oss via intresse- eller kontaktformulär. Vi samlar även in data i form av användardata och orderhistorik när du använder Tjänsten. De personuppgifter som vi behandlar om dig är:

Kontaktuppgifter:
Vi samlar in ditt namn, telefonnummer och e-postadress när du skapar ett konto i Tjänsten. Om du väljer att köpa utbildningspaket eller beställa litteratur kommer vi även be om fakturaadress, leveransadress, postnummer och betalningsuppgifter.

Betalningsdata:
Vår samarbetspartner för betallösningar (Stripe) samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla och genomföra din betalning i samband med köp av narkotikautbildning Bas eller den litteratur du valt att köpa i Tjänsten. Läs mer om Stripe här https://support.stripe.com/

Användningsdata:
Vid användning av Tjänsten sparar vi dina uppgifter om hur du använder Tjänsten i form genomförda utbildningar och godkända diplom, samt orderhistorik kring dina beställningar. Vi samlar även in användarstatistik från webbplatsen via cookies. För mer information, se vår cookiepolicy.

Support, kundservice, feedback m.m.
Vi behandlar också de uppgifter som vi tillhandahåller via meddelanden, såsom kontaktuppgifter, frågor och information som du lämnar i supportärenden.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter


För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och fullfölja vårt avtal, är det en förutsättning att vi behandlar uppgifterna som nämns ovan. I vissa fall som kontakt och supportärenden samt i de fall du vill mottaga vårt nyhetsbrev är det ditt samtycke som är vår lagliga grund för behandling.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter och delning av uppgifter sker enbart i syfte att förvalta Tjänsten. SNPF kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part. 

Dina personuppgifter delas och hanteras av vår samarbetspartner Mediahuset i Göteborg AB som SNPF har kontrakterat för att förvalta Tjänsten. Vi delar även dina uppgifter med bolag som tillhandahåller den tekniska och ekonomiska förvaltningen av tjänster till oss
(IT-leverantörer, IT-system) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Det är dock alltid SNPF som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och de bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och inte i annat ändamål än det som SNPF har tillåtit.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som du använder tjänsten. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringslagar. Vi sparar även avidentifierade användardata för statistiska ändamål.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Dina uppgifter ska alltid hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt Dataskyddsförordningen. Personuppgifterna skyddas både tekniskt, exempelvis genom olika typer av inloggningssystem och organisatoriskt genom att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till de som måste ha tillgång till dem för att kunna förvalta och uppdatera, kunskapsplattformens innehåll samt till de som administrerar fakturering och leverans av beställda produkter.

Var behandlas dina personuppgifter?

SNPF behandlar som huvudregel alltid dina personuppgifter inom EU/EES och dina uppgifter sparas på servrar i Sverige. Om vi använder en leverantör eller underleverantör som behandlar personuppgifterna utanför EU/EES så ingår vi alltid särskilda avtal med dessa och vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och på samma nivå som det skydd som finns inom EU/EES.

Om du vill ändra dina personuppgifter

Du har alltid rätt att ha kontroll över dina egna uppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter (kontaktuppgifter, orderhistorik) kan du själv ta del av via Mina Sidor när du loggar in på tjänsten. Vill du få bekräftelse på om SNPF behandlar dina personuppgifter och ta del av dessa så kontakta oss så hjälper vi dig.


Ändring av personuppgifter

Vissa personuppgifter (kontaktuppgifter) kan du själv uppdatera via Mina Sidor när du loggar in på tjänsten. Om du valt att prenumerera på SNPF nyhetsbrev kan du ändra dina uppgifter eller av prenumerera via länk i mailet. Behöver du hjälp eller har önskemål av uppdateringar av övriga uppgifter så kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du vill invända mot behandlingen eller återkalla dina personuppgifter.
Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i de fall behandlingen baseras på ditt samtycke). Om du önskar att dina personuppgifter ska återkallas eller vill invända mot hanteringen, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller Svenska Narkotikapolisföreningens hantering av personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy ber vi dig att ta kontakt med vår personuppgiftsansvarige via denna e-postadress: support@snpf.org